logo

Za samé jedničky na Titanic zdarma a za dobré vysvědčení dárek

Zajímavou akci pro školáky a studenty připravili organizátoři světově úspěšné výstavy Titanic, která je do 10. července otevřena v pražském areálu PVA Expo Letňany. Každý, kdo přinese na pokladnu výstavy aktuální vysvědčení se samými jedničkami, půjde na výstavu zdarma. K pěknému vysvědčení obdrží návštěvník dárek jako vzpomínku na výstavu. Expozice v Letňanech představuje legendární příběh plavidla Titaniku. Návštěvníci na výstavě projdou interiéry lodi a uvidí stovky reálných exponátů vytažených ze dna oceánu.Konec školního roku se kvapem blíží a s ním také rozdávání vysvědčení za celoroční práci studentů a žáků našich škol. Organizátoři výstavy Titanic pro školáky připravili zajímavou akci, která by mohla být také motivací k poslednímu vylepšení známek na vysvědčení. "Každý, kdo přinese vysvědčení se samými jedničkami, nebude platit vstupné a celou expozici si projde zdarma. Ten kdo přinese pěkné vysvědčení, dostane dárek na památku. To zda je vysvědčení pěkné, necháme na rodičích, kteří to sami posoudí," řekla o akci Lucie Nouzová z pořádající agentury JVS Group. Celá akce platí pro návštěvníky v doprovodu rodičů, kteří vysvědčení s jedničkami asi nepřinesou, a tak si budou muset vstupenku zakoupit. Akce platí od 30. 6. do ukončení výstavy.
Výstava Titanic byla prodloužena do 10. 7. a to kvůli velkému zájmu z řad veřejnosti. "Prodloužení je reakcí na návštěvnický zájem. Také bychom rádi poskytli prostor k návštěvě rodinám s dětmi, kteřé plánují výlety na úvod letních prázdnin," doplnila k prodloužení Lucie Nouzová.
Expozici mapující kompletní osud slavného plavidla neváhaly v Letňanech navštívit tisíce návštěvníků. Organizátoři dokonce na výstavě zaznamenali několik žádosti o ruku, u přídě legendy mezi plavidly proběhla dokonce svatba. Celkově na výstavě návštěvník najde více než 200 skutečných artefaktů vylovených ze dna oceánu, projde věrnými rekonstrukcemi lodě, navštíví kinosál s unikátními dobovými záběry stavby i vyplutí lodi a dokonce se i dotkne části reálného Titaniku.
Více informací o výstavě najdete na www.vystavatitanic.cz